نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی خواص «خاک های واگرا» در ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
حشمتی علی اکبر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

«خاک های رسی واگرا» (Dispersive Clay) یا به عبارت دیگر خاک هایی که به آسانی با آب شسته می شوند. نقش مهمی در آب شستگی خاکریزها، دیواره های کانال های خاکی یا دیواره های سدهای خاکی دارند که نقش آن ها را نباید فراموش کرد. یکی از پدیده هایی که از عوامل عمده در تخریب و بی ثمر شدن سدهای خاکی به شمار می رود، پیدایش نقب ها و کانال هایی است که از پدیده «پایپینگ بدنه»، به ویژه هسته نفوذناپذیر این سدها ایجاد می گردد.
با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی ایران و مساله سدسازی در مناطق «کرمان، سیستان و بلوجستان، خراسان و فارس» بررسی پژوهشی خاک های واگرا ضرورت تام دارد که با انجام آزمایش های هیدرومتری مضاعف شیمی خاک، تکه خاک، فیلتر روی خاک های مزبور منجر به توصیه هایی برای طراحی ساختمان های خاکی (از قبیل سد و …) می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):