نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت «منبع تبخیر الکترونی یک کیلوواتی»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1376

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

منبع تبیخر الکترونی ساخته شده برای طرح های تحقیقاتی جاری مورد بهره برداری قرار گرفت و ساخت یک منبع تبخیر با قدرت بیش تر و با مشخصات صنعتی در دستور کار «جهاد دانشگاهی صنعتی شریف» می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از این طرح مشابه سازی یک «منبع تبخیر الکترونی» کوچک برای تبخیر موادمعدنی در خلاء مخصوص کاربردهای تحقیقاتی می باشد. همچنین طراحی و ساخت منبع تغذیه مربوط با قدرت 2 کیلووات نیز مورد نظر بوده است. از منبع تبخیر الکترونی برای لایه نشانی برخی فلزات و به خصوص اکسید فلزات در خلاء استفاده می شود.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- مطالعه چند نوع منبع تبخیر الکترونی آزمایشگاهی و صنعتی
- اندازه گیری ابعادی از یک نمونه خارجی قابل دسترس
- مشابه سازی منبع تبخیر الکترونی
- طراحی منبع تغذیه
HV
- ساخت منبع تغذیه
- راه اندازی مجموعه و لایه نشانی در خلاء

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):