نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی «محیط های کنترل شده» (فیتوترون)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

این طرح شامل چندین پروژه کارشناسی و کارشناسی ارشد و ارائه چند مقاله در مجامع علمی بوده است. دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق در طراحی و ساخت چندنمونه دستگاه «فیتوترون» استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

محیط های کنترل شده اتاقک های بسته ای هستند که پارامترهای مهم از قبیل دما و رطوبت نسبی در آن ها کنترل می گردد.کاربرد آن ها بسیار وسیع است از تحقیقات پزشکی گرفته تا تحقیقات کشاورزی، مبارزه بیولوژیک ساخت و تولید قطعات الکترونیکی و غیره. «فیتوترون» یک محیط بسته می باشد که شرایط آب و هوایی مختلف را به منظور تحقیقات کشاورزی شبیه سازی می نماید. در فیتوترون ها علاوه بر کنترل دما، رطوبت، نور، سرعت جابه جایی هوا و گازهای مختلف به منظور فراهم نمودن محیطی ایده آل برای رشد گیاهان کنترل می گردد. فیتوترون ها از زمره دقیق ترین و کامل ترین دستگاه ها از رده محیط های کنترل شده محسوب می شوند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):