نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت سلامت روان زنان مراجعه کننده به پژوهشکده رویان در سال های 83-1382گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی – اپیدمیولوژی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

1- ارائه گزارش نهایی (پایان نامه)
2- پذیرش و چاپ مقاله به زبان فارسی و انگلیسی


نوع: بنیادی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

هدف طرح ارزیابی وضعیت سلامت روان و فاکتورهای موثر بر آن در زنان مراجعه کننده به مرکز ناباروری رویان است. این مطالعه روی بیمارانی که به طور تصادفی و بدون در نظر گرفتن اتیولوژی ناباروری از بین مراجعین به مرکز رویان انتخاب شده بودند صورت پذیرفته است. آزمودنی های مطالعه مراحل اولیه معاینات و آزمایش های تشخیصی را به همراه همسر پشت سر گزارده ولی هنوز وارد سیکل درمان نشده بودند. پس از اخذ موافقت شفاهی، هر یک از آزمودنی ها پرسشنامه مربوط به اطلاعات دموگرافیک و تاریخچه بیماری را به همراه پرسشنامه های وضعیت سلامت عمومی 28 سوالی (GHO-28)، پرسشنامه وضعیت اضطراب اسپیلبرگر و افسردگی بک را تکمیل نمودند. به دلیل احتمال وجود استرس اضافی از سوی محیط زمانی که احتمال ازدواج مجدد همسر یا طلاق به دلیل ناباروری را عنوان نمودند از مطالعه خارج شدند.
چهل تن از آزمودنی ها به دلیل بارز در تکمیل پرسشنامه از مطالعه خارج شدند.
281 خانم که در رده سنی 45-18 سال (
5.7±28.9) قرار داشتند بررسی شدند. 156 تن (55.5%) از آنان ناباروری به مدت پیش از 3 سال را گزارش نمودند.
با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک، وجود افسردگی خفیف تا متوسط در 68 نفر (24.2%) مشخص شد. تست وضعیت اضطراب عمومی اسپیلبرگر وجود اضطراب متوسط بالا و نسبتا شدید را در 176 تن (62.6%) مشخص نمود. خانه دار بودن در برابر اشتغال خارج از منزل، درمان در گذشته و نداشتن تحصیلات حداقل در حد دیپلم عوامل خطر افسردگی بوده، در حالی که در مورد اضطراب از مدل رگوسیون، تنها وضعیت اشتغال و سابقه درمان قبلی به عنوان عوامل خطر برای افسردگی باقی ماندند (OR (95%CI): 4.6 (1.9-11-1 و 2.1 (1.1-4.5) با استفاده از مدل مشابه، سطح پایین تر تحصیلات تنها ریسک فاکتور برای اضطراب باقی ماند.
OR=2.5 (1.4-4.5)
در زوج های نابارور، زن در معرض خطر افسردگی و اضطراب قرار دارد. این دو اختلال به ترتیب زنان مورد مطالعه ما را تحت تاثیر قرار داده بودند. عدم اشتغال خارج از منزل و نداشتن تحصیلات بالاتر از دیپلم به ترتیب عوامل خطر متوسط برای افسردگی و اضطراب محسوب میشوند، سابقه درمان قبلی عوامل خطر مهمی برای افسردگی است. در این مطالعه اتیولوژی ناباروری، تاثیری در وضعیت افسردگی و اضطراب نداشته است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):