برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی وضعیت کودکان حاصل از درمان‌های ناباروری انجام شده در پژوهشکده رویان، 81-1372گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: علوم بهداشتی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

ارائه سه مقاله در سه سمینار زیر: 1- بیست و ششمین همایش سراسری تازه های طب اطفال- اردیبهشت 84، بررسی وضعیت عمومی کودکان حاصل از (ORAL)
2-ششمین کنگره بین المللی رویان، شهریور 84،(ORAL) “ART chidren monitoring program in IRN”
-3هفدهمین همایش بین المللی بیماری های اطفال، مهر 84- «مقایسه شاخص های عمومی رشد در کودکان حاصل از درمان های ناباروری با کودکان طبیعی»(پوستر)


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

تعیین وضعیت عمومی سلامت کودکان حاصل از ناباروری و مقایسه آنها با جمعیت کودکان عادی. مطالعه مقطعی- روش جمع آوری اطلاعات- ارسال پرسشنامه برای والدین و تکمیل و برگشت آن توسط خود والدین. درصد پاسخ والدین 50% بود، 95% از روش سزارین استفاده کرده بودند و 5% از روش زایمان طبیعی و نسبت درصد نوزادان پسر و دختر در سه روش مورد مطالعه (IVF و IUI و ICSI) یکسان بود. هیچ اختلاف معنی داری بین گروه های مختلف درمان از نظر شاخص های رشد و تکامل وجود نداشت. اما شاخص های عمومی رشد در این نوزادان به طور معنی داری از شاخص های عمومی نوزادان طبیعی پایین تر بود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):