نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت مدل صنعتی (فیلترالکترواستاتیک)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد علم و صنعت 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
آنالویی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از این تحقیق قابل واگذاری است، ضمنا امکان ساخت آن برحسب سفارش وجود دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2-77455001-021

نشانی سازمان مجری: تهران، نارمک، خیابان فرجام، خیابان خاور، مقابل دانشگاه علم و صنعت، پلاک 166
 

چکیده:

در این طرح بر اساس مطالعات چندین ساله قبلی، طراحی و ساخت بخش تغذیه الکتریکی (ترانس رکتیفایر فشار قوی) و کنترل شده الکترونیکی آن و کلیه قسمت های مکانیکی شامل بدنه، صفحات جذب کننده، الکترودهای تخلیه الکتریکی، سیستم های ضربه زن به صفحات جذب و الکترودها نیز طراحی و ساخته شد، به طوری که این «فیلتر الکترواستاتیک» علاوه بر این که با توجه به مشخصات و ظرفیت آن می تواند به عنوان یک الکتروفیلتر واقعی بر صنعت به کار گرفته شود با امکانات پیش بینی شده روی آن قابلیت ایجاد تغییرات لازم از قبیل افزایش یا کاهش فواصل صفحات جذب و الکترودها، تغییر شکل پروفیل صفحات جذب، تغییرات سرعت گاز، حرارت، رطوبت، سیکل ضربه زنی، میزان غبار ورودی و … را برای انجام آزمایش های تحقیقاتی دارا می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):