برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

بررسی ارزش غذایی و خصوصیات کیفی انجیر شهرستان های خرم آباد و پلدخترگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد استان لرستان 

گروه پژوهشی: زراعت و اصلاح نباتات

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1388

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان

خروجی طرح: 

گزارش نهایی طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 3200347-0661

نشانی سازمان مجری: خرم آباد، میدان 22 بهمن، ابتدای شهرک جهادگران، نبش خیابان ملاصدرا، جهادانشگاهی لرستان
 

چکیده:

انجیر از جمله اولین گیاهانی است که به وسیله انسان ها مورد کشت و کار قرار گرفت و بطور گسترده به صورت خشک و تازه مورد مصرف قرار می گیرد. با توجه به عدم وجود اطلاعات در مورد ارزش غذایی ارقام مختلف انجیر استان لرستان این تحقیق در دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان در سال 1388 انجام گرفت.
در این تحقیق مقدار عناصر (پتاسیم، کلسیم، فسفر، آهن و روی)، پروتئین، چربی، قند، بریکس (مواد جامد محلول)، اسیدیته، pH، ویتامین ث، نسبت بریکس به اسیدیته و سفتی در سه رقم انجیر متداول در استان لرستان (سیاه، رشه و سفید) و در مناطق خرم آباد (گوشه)، کلات زیودار، معمولان و زوران تل زیودار مورد سنجش قرار گرفت. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که مناطق مختلف انجیرکاری در استان لرستان (گوشه، کلات زیودار، معمولان و زوران تل زیودار) پتانسیل تولید میوه هایی با کیفیت های متفاوت دارد که در بین رقم های کاشته شده در این مناطق رقم سیاه بعنوان یک رقم با کیفیت معرفی می گردد.
در این تحقیق مقایسه بین غلظت عناصر در انجیر با سیب به عنوان یک میوه متداول نشان داد که مقدار عناصری مثل کلسیم، آهن، فسفر، پتاسیم و روی به مراتب بالاتر از غلظت آنها در میوه سیب می باشد. اما تنوع داده ها در سایر مقالات در مورد انجیر و همچنین نتایج تحقیق حاضر حاکی از آن است که این گیاه با رسیدگی مناسب توانایی دارا بودن مقادیر بیشتری از این عناصر و فاکتورها را داراست.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):