نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی «فرستنده مایکروویو در باند 10.5GHZ»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
شهریوری هوشنگ (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

گزارش حاضر نتیجه حاصل از فاز مطالعاتی پروژه طراحی و ساخت «فرستنده مایکروویو» جهت ارسال تصویر در فرکانس GHZ 10.5می باشد. تکنولوژی مفروض جهت ساخت این فرستنده تکنولوژی لایه نازک بوده و حتی الامکان سعی شده است که طرح بر اساس مواد و قطعات قابل درسترس در داخل کشور تهیه شود. همچنین از گیرنده های ماهواره ای مورد استفاده در باند «Ku» به عنوان طرف دیگر «لینک» ارتباطی استفاده خواهد شد. به این جهت تغییراتی متناسب با مشخصات فرستنده طراحی شده باید در اجزای گیرنده صورت پذیرد. مسائل مربوط به گیرنده به دلیل عدم تامین اعتبار لازم در فاز بعدی پروژه (فاز ساخت) مورد مطالعه قرار خواهد گرفت.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):