برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

کاربرد مناطق فازی در اکتشاف کانسارهای کربنات سرب و روی استان اصفهانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی معدن- اکتشاف معدن

پژوهشگران: 
چراغی سعید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1384

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با استفاده از تجزیه و تحلیل مناطق فازی داده های رقومی استان اصفهان جهت اکتشاف کانسارهای کربناته مناطق امیدبخش جهت عملیات اکتشاف تخصصی مشخص شد. همچنین در اجرای این طرح نرم افزاری در محیط MATLAB نوشته شد که امکان استفاده از آن در اکتشاف مواد معدنی مختلف با استفاده از داده های رقومی ماهواره ای وجود دارد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

استفاده از تصاویر ماهواره ای و سیستم های فازی هزینه های اکتشافی و ریسک اکتشاف را تا حد زیادی کاهش می دهند و بر این اساس در این طرح مطالعات فازی کانسارهای سرب و روی کربناته با استفاده از داده های ماهواره ای بررسی می شود. هدف این مطالعه، تعیین گزاره های فازی در مطالعه یک کانسار سرب و روی کربناته شناخته شده به عنوان داده شاهد، آموزش شبکه فازی و بررسی داده های ماهواره ای استان اصفهان جهت عملیات اکتشافی است. با بازدیدهای صحرایی از این مناطق و نمونه برداری، صحت و سقم الگوریتم های فازی ایجاد شده مشخص می شود و معیارهای تعیین شده تصحیح می گردند.
بر این اساس در ابتدا با مطالعه داده های رقومی استان اصفهان و مشخص کردن مناطقی که معادن سرب و روی در حال برداشت وجود دارد (این مناطق به نام نقاط شاهد معرفی می شوند) به بررسی این نقاط پرداخته شده و مشخصات طیفی آنها بررسی شد و به این وسیله ملاک هایی جهت مشخص شدن کربنات ها (آهک و دولومیت) در داده های رقومی مشخص شدند. با آموزش این معیارها در مناطق فازی نقاطی که دارای خواص مشابه هستند معرفی شدند. با بازدیدهای صحرایی و نمونه برداری از مناطق معرفی شده و آنالیز نمونه ها صحت الگوریتم تعریف شده در مناطق فازی و درصد دقت آن بررسی شد. نتایج نهایی به دست آمده قابل تعمیم در اکتشاف کانسارهای مشابه در نقاط دیگر است
.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):