نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت برج آکنده جذب مواد شیمیایی (دی اکسید گوگرد)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1368

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

مرحله ساخت خاتمه یافته و پس از مشخص شدن محل آزمایش، دستگاه نصب می شود و عملکرد آن در قسمت های مختلف صنایع شیمیایی قابل استفاده می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

هدف از این طرح تهیه یک برج جذب برای پاک سازی هوای آلوده از ذرات معلق در هوا بوده است. به طوری کلی روی ابعاد ذرات منتشر شده از گازها تحقیقات لازم به عمل آمد و به دنبال آن عملکرد انواع «اسکرابر»ها (گازشورها) مورد بررسی قرار گرفت. در پایان یک برج جذب آکنده با داشتن «آکنه» ساخت «شرکت مقره سازی» طراحی و ساخته شد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
1- مطالعات کلی برای انتخاب سیستم و طراحی
2- طراحی و پیگیری ساخت برج
برج با قطری حدود
0.5 متر ساخته شد و تست آب بندی نیز روی آن انجام گرفت. ملحقات برج از قبیل پمپ مایع و فن با ظرفیت0.5 m3/min تهیه شده است.

همچنین مشابه برج فوق برای جذب گاز SO2 طراحی و ساخته شد که برای تصفیه گاز خروجی از واحد تبدیل سولفید فلزی به اکسید به کار گرفته می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):