نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مصرف آلبومین داخل وریدی برای پیشگیری از ایجاد سندرم هیپراستیمولاسیون تخمدانی در سیکل های (I.V.F) در پژوهشکده رویانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1375

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این تحقیق در کلینک باروری پژوهشکده «رویان» استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

این یک مطالعه «Prospective Randomized Placebo Controlled» است که در سه ماهه آخر سال 1374 و 6 ماه اول سال 1375 در مرکز IVF در پژوهشکده رویان انجام شد. هدف آن نشان دادن نقش پیشگیری کننده آلبومین در جلوگیری از ایجاد تحریک تخمدانی است.
در این بررسی 57 بیماری که تحت درمان پروتکل های تحریک تخمک گذاری برای سیکل های
IVF یا Microinjection بودند و همگی آن ها در گروه پرخطر از نظر ابتلا به هیپراستیمولاسیون محسوب می شدند به عنوان گروه نمونه انتخاب شده و 33 بیمار شاهد نیز به طور تصادفی مورد مقایسه با گروه اول قرار گرفتند.
کلیه بیماران از نظر تعداد اووسیت های برداشت شده و سطح استرادیول و طول فاز فولیکولر و زمان تزریق
HCG و تعداد جنین های انتقال یافته و تعداد HMG مصرفی و طول مدت نازایی با هم مطابق بوده و هیچ کدام دارای اختلاف معنی دار نبودند. در گروه نمونه یک مورد سندرم هیپراستیمولاسیون وجود داشت که یکی از آن ها در ICU بستری شد و مجبور به پاراسنتز شدند.
نتایج این مطالعه بیانگر نقش موثر آلبومین در جلوگیری از ایجاد هیپراستیمولاسیون تخمدانی شدید است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):