نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استخراج اسانس از گیاه «بادرنجبویه»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
شکراله زاده علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این مطالعه در بهبود کیفیت گیاه تولیدی «ملیس» برای صادرات استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

«بادرنجبویه» یا «ملیس» گیاهی است پایا که برگ های آن حاوی اسانس است. با توجه به این که این گیاه در جهاددانشگاهی کشت و تولید می شود و دارای خواص دارویی است لذا روش های استخراج اسانس آن آزمایش گردیده سه روش برای آن به کار رفت که مزایا و کارایی سه روش در گزارش ارائه شده است.
عوامل موثر بر کمیت و کیفیت اسانس از قبیل تازگی و کهنگی گیاه، نحوه خشک کردن و نگهداری نیز بررسی شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):