نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه بسته برنامه های طراحی فرآیندهای شیمیایی (CHIEM-CAD)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1366

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

تعداد زیادی از بسته برنامه های فوق تهیه شده و برحسب نیاز واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

تهیه بسته های نرم افزاری محاسبات و طراحی فرایند واحدهای مختلف صنایع شیمیایی و سایر صنایع با توجه به پیچیدگی و طولانی بودن روش های دستی اهمیت فراوانی دارد. این پروژه به منظور ایجاد امکانات و توانایی مورد نیاز برای طراحی و ساخت دستگاه ها و فرایند کار، به تهیه بسته های نرم افزاری می پردازد.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
- مطالعه روی منابع و مراجع اولیه و جمع آوری اطلاعات
- شناسایی برنامه های کامپیوتری و تهیه فهرست برنامه های مربوط
- تهیه مبانی تئوریک و مطالعه این اطلاعات برای تدوین برنامه های کامپیوتری مورد نیاز
- تماس با موسسات داخلی و خارجی برای تهیه برنامه های کامپیوتری آماده
در این چارچوب 26 برنامه کامپیوتری نوشته و جمع آوری شده و تکمیل گردیده است، ضمنا برنامه های فوق بر روی میکروکامپیوتر «ای بی ام» نوشته شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):