نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اختلال عملکرد بطن چپ در بیماران بتاتالاسمی ماژورگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان فارس 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- ژنتیک

پژوهشگران: 
بذرگر مسعود (همکار طرح)
کریمی مهران (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی شیراز

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح 6 مقاله به چاپ رسیده است. همچنین نتایج این بررسی در یک طرح تکمیلی در حال استفاده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 2335010-0711

نشانی سازمان مجری: شیراز، خیابان زند، دانشکده پزشکی، حوزه مدیریت جهاددانشگاهی فارس،صندوق پستی: 1463-71345
 

چکیده:

با توجه به اینکه بتاتالاسمی ماژور یکی از فراوان ترین بیماری های ژنتیکی ایران است و از آنجا که علت اصلی مرگ و میر در این بیماران مشکلات قلبی است، در این طرح 144 بیمار مبتلا به بتاتالاسمی ماژور که همگی تزریق خون و دسفرال داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند. به رغم اینکه شاخص های خون شناسی و آهن زدایی برای تمام بیماران یکسان بود، بیماران با توجه به نتایج اکوکاردیوگرافی در سه گروه قابل تقسیم بودند: افراد فاقد هر گونه آسیب قلبی، افراد دچار گشادی بطن چپ قلب ولی دارای عملکرد طبیعی بطن چپ و افراد دارای نارسایی بطن چپ. بر اساس نتایج این بررسی، فریتین سرم، شاخص مناسبی برای ارزیابی ذخیره آهن در قلب نیست. همچنین مشخص گردید که افرادی که دسفرال را در سن بالاتری شروع کرده اند و افراد دارای کم خونی شدیدتر، بیشتر در معرض مشکلات بطن چپ هستند. با توجه به عدم تفاوت شاخص های خون شناسی و آهن زدایی در بین سه گروه بیماران مذکور، احتمالا عوامل دیگری از جمله تفا.وت های ژنتیکی افراد می تواند منشأ این اختلاف باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):