نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی آنالوگ های «Gn.R.H» در بیماران «IVF» و مقایسه آن با «H.M.G» به تنهایی در گروه سنی «35-20»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: نازایی

پژوهشگران: 
معینی اشرف (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1374

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج آن در بهینه نمودن خدمات تخصصی و افزایش میزان باروری استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

«Gn R.H» در فرم آنالوگ آن (بوسرلین همراه با H.M.G) در درمان بیماران «I.V.F» استفاده می شود. این «آگونیست» قادر است تعداد زیادی «فولیکول» را وارد جریان تخمک گذاری کند. در حالی که از سطوح بالای «L.H و L.H surge» خودبه خودی جلوگیری می نماید.
در این تحقیق فقط بیمارانی مورد بررسی قرار گرفته اند که تشخیص آن ها «
Tubal Factor» بوده است و مشکلات رحمی، تخمدانی نداشته و همسر آن نیز «Male Factor» نبوده است.
گروه اول بعد از درمان طولانی مدت با «بوسرلین»، زمانی که به یک وضعیت«هیپوگنادوتروپیک» رسیدند، «
H.M.G» دریافت کردند و گروه دوم با «H.M.G» به تنهایی درمان شدند که نتایج به شرح زیر است:
از 139 بیمار گروه اول 85 بیمار یعنی
61.15%، «ترانسفر» داشتند که در 15.29% آن ها منجر به حاملگی شده است. از 72 بیمار گروه دوم 36 بیمار یعنی 63.88% «ترانسفر»داشتند که در 15.21% آن ها منجر به حاملگی شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):