نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی کاربرد لوله های «پلی اتیلن» در شبکه گازرسانیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
پگاه نادر (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1365

کارفرما: وزارت جهادسازندگی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

بعد از جنگ جهانی دوم با انجام آزمایش های لازم، اعتماد و اطمینان کافی در کاربرد لوله های پلاستیکی در گازرسانی حاصل گردید و امروزه این لوله ها نقش مهمی را در گازرسانی ایفا می کنند.ویژگی هایی چون قیمت ارزان تر، مقاومت در مقابل خوردگی و سهولت به کارگیری از مزایای عمده این لوله ها می باشد. بررسی امکان کاربرد لوله های «پلی اتیلن» در شبکه گازرسانی کشور موضوع این طرح بوده است.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
- تاریخچه استفاده از لوله های پلی اتیلن در کشورهای آمریکایی و اروپایی
- بررسی خصوصیات برجسته مواد «ترموپلاستیک»
- بررسی علت انتخاب یا برتری پلی اتیلن (
PE) بر سایر ترموپلاستیک ها
- بررسی علت انتخاب یا برتری پلی اتیلن با دانسیته زیاد (
HDPE) بر سایر انواع پلی اتیلن که در گازرسانی مورد استفاده قرار می گیرد.
- بررسی خواص فیزیکی پلی اتیلن (فرسودگی، مقاومت شیمیایی، انعطاف پذیری، نفوذپذیری و...)
- بررسی مسائل مکانیکی در طراحی سیستم لوله کشی پلاستیک (تنش محوری، تنش گرمایی و سایر تنش ها، ضرایب اطمینان، معیار مقاومت در مقابل شکست و معیار انتشار شکست)
- اصول و روش های نصب لوله های پلی اتیلن
- نگهداری و روش های کنترل اضطراری لوله های پلی اتیلن

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):