نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه نرم افزار طراحی فرمان هاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
الوندی علی رضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اردیبهشت 1370

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق در طراحی فرمان های اندازه گیری استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در کنترل کیفیت و طراحی فرمان های اندازه گیری، از استانداردهای گوناگونی برای اندازه گیری استفاده می شود که استفاده از آن ها و تهیه نقشه های فرمان مستلزم صرف وقت زیادی است. با توجه به اینکه نقشه ها مشابه است و فقط ابعاد «تلرانس» ها تغییر می کند. به کمک چند نرم افزار می توان کلیه فرمان های استاندارد را توسط کامپیوتر تلرانس گذاری و نقشه آن ها را تهیه نمود.
فعالیت های انجام شده عبارتند از:
- تهیه برنامه کامپیوتری محاسبات تلرانس های فرمان دهی دهان اژدر و میله ای به کمک جداول استاندارد و دارای سیستم راهنما، به طور بسیار آسان و قابل استفاده برای همگان (حدود 3000 خط برنامه نویسی)
- تهیه برنامه های ترسیم نقشه ها توسط پرینتر و پلاتر برای فرمان های دهان اژدری

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):