نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

محاسبه و طراحی واحد نیمه صنعتی تولید سم «P.C.N.B»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1365

کارفرما: شرکت پخش کود و تولید سم

خروجی طرح: 

محاسبات و طراحی های لازم جهت ساخت واحد نیمه صنعتی انجام و به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«پنتاکلروبنزن» یکی از سموم پرمصرف و با اهمیت کشاورزی است که برای دفع قارچ های گیاهی به کار می رود و مصرف سالانه آن در حدود 300 تن می باشد. با اعلام نیاز و درخواست برای ساخت داخلی این سم از طرف «شرکت پخش کود و تولید سم»، «گروه شیمی جهاددانشگاهی صنعتی شریف» بعد از انجام مطالعات و تحقیقات فراوان قادر به ساخت نمونه آزمایشگاهی آن گردید که به تایید شرکت درخواست کننده نیز رسید.
بعد از انجام مراحل آزمایشگاهی، محاسبات و طراحی فرایند و تهیه نقشه های تفضیلی نیمه صنعتی با کمک گروه مهندسی شیمی انجام گرفت.
این سم به وسیله کلره کردن «نیتروبنزن» تولید می شود و خلوص «پنتاکلرونیتروبنزن» تولیدی نیز در حد قابل قبول است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):