نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی و تحقیق در طراحی سیستم پلاسما اسپری اتمسفری (A.P.S) و خلا (V.P.S) و امکان تبدیل سیستم پلاسما اسپری اتمسفری به خلاگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
حنایی کاظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1384

کارفرما: شرکت سهامی تولید و انتقال نیروی برق ایران (توانیر)

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: بنیادی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

به منظور ارتقاء خواص سطحی قطعاتی نظیر پره های توبین گازی که کاربردهای حساس دارند و در زمان سرویس دهی در معرض گازهای خورنده داغ قرار می گیرند، از فرآیند پوشش دهی سطحی استفاده می شود و در این فرآیندها سطح قطعات ساخته شده به یکی از روش های معمول تحت عملیات پوشش دهی قرار می گیرد. جنس آلیاژ پوششی معمولا از ترکیبات مقاوم در برابر خوردگی و اکسیداسیون بوده و با چنین شیوه ای می توان عمر قطعات را بعضا تا چندین برابر افزایش داد.
از مهم ترین روش های پوشش دهی روش پلاسما اسپری است. در این روش ماده پوشش به صورت پودر وارد سیستم شد و از جریان پلاسما جهت گرم کردن ذرات پودر تا دمای ذوب و پرتاب آنها به سمت سطح مورد نظر استفاده گردید. این عمل در اتمسفر و یا تحت خلا صورت پذیرفت. در این طرح ابتدا سیستم های پلاسما اسپری آتمسفری و پلاسما اسپری دقت خلا از لحاظ کاربرد و خواص پوشش داده شده مورد مطالعه قرار گرفت و پس از شناخت کامل اجزاء سیستم های فوق نهایتا امکان پذیری تبدیل دستگاه های اتمسفری به تحت خلا بررسی شد. طرح مذکور با پشتیبانی توانیر انجام شد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):