نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه آلیاژ مس- کرم با استفاده از روش ESCMگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
کتابچی شیرین (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مرداد 1384

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

آلیاژهای مس- کرم کاربرد زیادی در صنایع، به خصوص جهت ساخت الکترودهای جوش نقطه ای و درز جوش، دارند. مشکل این قطعات در مرحله آلیاژسازی به دلیل وجود معضل حل کرم در مس است. عنصر کرم به دلیل نقطه ذوب بسیار متفاوت با مس (مس 1083oC و کرم 1875oC)، جرم حجمی مختلف (مس 8.95 gr cm3 و کرم 7.19 gr cm3 و همین طور حد حلالیت بسیار پائین (حداکثر حلالیت جامد 0.65 درصد وزنی کرم در مس در دمای 1070oC است)، بسیار سخت در مس حل می شود. به همین علت آلیاژهای مس- کرم را معمولا از همان طریق به کارگیری آمیژان های گران قیمت Cu-10% Cr وارداتی تهیه می کنند.
در این طرح، با استفاده از یک روش نسبتا جدید، با کمک اصلاحاتی در
ESR، آلیاژ مس- کرم به راحتی قابل تهیه بود و آلیاژ مس تا حدود 1 درصد کرم تهیه گردید.
طی انجام آزمایش های مکرر و ذوب های متعدد، خوشبختانه نتیجه ای بهتر از نتایج فعالیت های محققان در خارج از کشور در این زمینه، حاصل گردید (با این روش تا بیش از 1 درصد کرم در مس حل گردید) و نمونه های متعددی با آنالیز مشخص موجود است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):