نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ایجاد مرکز تحقیقات نیمه صنعتی صنایع شیمیاییگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  دی 1365

کارفرما: جهاددانشگاهی صنعتی شریف

خروجی طرح: 

پس از تهیه نقشه های اجرایی توسط مهندسان مشاور، مرکز تحقیقاتی در «مجتمع تحقیقاتی جهاددانشگاهی» واقع در «هلجرد کرج» در حال احداث است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

طرح مطالعاتی ایجاد مرکز تحقیقات و توسعه صنایع شیمیایی به منظور تحقیق در زمینه تولید موادمعدنی و آلی و مواد واسطه ای در مقیاس نیمه صنعتی، برای طرح هایی که در مقیاس آزمایشگاهی با موفقیت به انجام رسیده اند و روند تولید آنان در مقیاس صنعتی نیازمند عبور از مرحله فوق می باشد، به عنوان یک ضرورت در دستور کار «جهاددانشگاهی» قرار گرفت. پیش بینی می شود با احداث این مرکز گام های موثری در توسعه علمی، صنعتی و اقتصادی کشور برداشته شود و از وابستگی نیز رهایی یابیم.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
- تشکیل تیم های تخصصی برای مطالعه بر روی مراکز تحقیقاتی مشابه در خارج از کشور
- بازدید از بعضی مراکز تحقیقاتی مشابه خارجی
- تعیین بخش های لازم برای مرکز و تعریف رابطه آن ها
- تهیه فهرست مقدماتی تجهیزات مورد نیاز
- تهیه اساسنامه پیشنهادی
- بعد از اینکه مسوولیت اجرای طرح به عهده «دفتر مرکزی جهاددانشگاهی» گذاشته شد و «سازمان برنامه و بودجه» برای این پروژه ردیف بودجه قرار داد، کارشناسان این جهاد فعالیت خود را به صورت مشاوره تخصصی و همکاری در مدیریت آن دنبال نمودند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):