نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

محاسبه و طراحی نیمه صنعتی تولید «ایزوسوربید دی نیترات»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آذر 1365

کارفرما: شرکت لابراتورهای دارویی شهید فقیهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«ایزوسوربید دی نیترات» داروی موثر و مفیدی است که برای پیشگیری از سکته قلبی تجویز می شود. بعد از کسب موفقیت در تولید آزمایشگاهی که در «دانشکده داروسازی دانشگاه تهران» با استفاده از سنتز «سوربیتول» انجام شد. این طرح برای تولید نیمه صنعتی به «جهاددانشگاهی صنعتی شریف» ارجاع داده شد. برای تکمیل اطلاعات با انجام چندین آزمایش تکمیلی، مراحل محاسبات و اصلاح فرایند و طراحی واحد نیمه صنعتی به اتمام رسید.
تولید این دارو قدم موثری در خودکفایی صنعتی داروسازی کشور می باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):