نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طرح بازیافت مواد زائد راه آهن جمهوری اسلامی ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
خیری محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1383

کارفرما: وزارت راه و ترابری

خروجی طرح: 

ارائه گزارش نهایی طرح به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف از انجام این پروژه جمع آوری اطلاعات راجع به مواد زائد در شبکه راه آهن سراسری کشور و اقدامات انجام شده در این خصوص است که با بررسی مشکلات و کاستی های موجود در این زمینه در نهایت پیشنهادهایی برای ایجاد سیستمی مناسب با وضعیت راه آهن جمهوری اسلامی ایران ارائه خواهد شد.
در این پروژه ابتدا شناختی در خصوص بخش های عمده تولیدکننده مواد زائد در راه آهن انجام شده و پس از بررسی نوع مواد زائداتی که عموما توسط هر ناحیه و ادارات راه آهن سراسر کشور به طور یکسان تولید می شود، سازماندهی و مدیریت در خصوص مواد زائد راه آهن و مشکلات و معایب سیستم موجود در آن بررسی گردیده است
.
بررسی مستندات و گزارش ها، آمار و ارقام موجود مرتبط و مصاحبه با کارشناسان و مدیران مربوطه همچنین جست وجوی اینترنتی و مقالات موجود در ژورنال ها و بازدید از انبارها و مکان های انباشت مواد زائد از جمله اقداماتی بود که در اجرای این طرح انجام گردیده است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):