نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

دستگاه شمارش و کنترل تزریق سرمگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: مهندس برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1376

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج این تحقیق قابل واگذاری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

هدف طرح ساخت دستگاهی بوده که بتواند حجم و مقدار سرم یا خون تزریقی به بدن بیمار را بدون اینکه تماس مستقیم با مایع تزریقی داشته باشد اندازه گیری کند و سپس شلنگ سرم را ضمن هشدار دادن مسدود نماید. با توجه به مطالب فوق قبل از هرچیز باید مطالعه دقیق و جامعی پیرامون سرم های موجود از لحاظ شکل هندسی، شفافیت رنگ بدنه و همچنین رنگ و نوع مایع سرم داشت.
می دانیم که مایع سرم از طریق ست سرم و شلنگ به بدن بیمار متصل می شود و اکثر سرم ها بی رنگ هستند و تنها روی مخزن استوانه ای شکل آن ها مدرج شده تا بتوان حجم موجود را برآورد نمود. دیگر اینکه شکل و اندازه سرم ها متفاوت هستند ولی آن ها در یک چیز مشترک می باشند و آن هم ست سرم است یعنی اینکه تمام ست های سرم ها در ایران عمدتا در دو نوع آن معمولی و فراوان در دسترس است. نهایتا وقتی که سرم به بدن بیمار وصل شود ابتدا مایع از سرم به صورت قطره قطره در ست (
SET) سرم فرو می افتد سپس از انتهای ست از طریق شلنگ به صورت ممتد و پیوسته به بدن بیمار وارد می شود.
مهم ترین قسمت این طرح با توجه به شرایط بالا همان تشخیص و آشکار نمودن عبور جریان مایع سرم می باشد. در اصل می توان گفت که رمز این طرح در نوع و طریقه آشکارسازی عبور مایع از شلنگ سرم است.
ناگفته نماند که در این آشکارسازی اولا باید با مایع تماس نداشت، ثانیا استفاده از دستگاه خیلی راحت باشد و ثالثا برای بیمار و پرستار دست وپا گیر نباشد و از همه مهم تر قابل اطمینان باشد.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):