نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی «اپیدمیولوژیک» شیوع ناقلان به «تالاسمی» در دبیرستان های شهر رشت در سال های -711369گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  فروردین 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی به «وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

بیماری «تالاسمی» نوعی کم خونی «همولیتیک» ارثی است که به صورت «اتوزومالی» و «تک ژنی» به ارث می رسد. از آن جا که ازدواج های فامیلی یا ازدواج افراد ناقل ژن مذکور می تواند منجر به ایجاد فرزندان مبتلا به تالاسمی شود و مشکلات خانوادگی و اجتماعی عدیده ای را فراهم نماید شناسایی ناقلان این بیماری بسیار مهم و حیاتی است.
در این طرح که در سطح 8 دبیرستان دخترانه و پسرانه شهر رشت اجرا گردید جمعا 2950 نفر از دانش آموزان دبیرستانی مورد بررسی قرار گرفتند. هر دانش آموز ابتدا تحت آزمایش «CBC» قرار می گرفت و در صورتی که مبتلا به «آنمی هیپوکروم میکروسیتر» و مشکوک به تالاسمی بود، تحت آزمایش «الکتروفورز هموگلوبین» قرار می گرفت.
جمعا 418 دانش آموز مبتلا به «آنمی هیپوکروم میکروسیتر» تشخیص داده شدند و در «الکتروفورز» ایشان، جمعا 99 نفر مبتلا به «تالاسمی مینور» شناسایی شدند. این مطالعه مبین احتمال شیوع «تالاسمی مینور» به میزان 3.39% در دبیرستان های شهر رشت است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):