نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی واحد نیمه صنعتی تولید «جوهر زیراکس» (تونر)گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  آبان 1365

کارفرما: شرکت رنگ زیراکس ایران

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیقات به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«تونر» یا «جوهر زیراکس» در دستگاه های زیراکس مصرف فراوان دارد. میزان واردات آن حدود 20 تن در سال می باشد و تولید آن منحصرا توسط شرکت های چند ملیتی انجام می گیرد. «شرکت رنگ زیراکس ایران»تحقیق بر روی ساخت آن را به این جهاد واگذار نمود که خوشبختانه این تحقیقات به ثمر نشست و نمونه ساخته شده به تایید شرکت رسید. به دنبال کسب این موفقیت شرکت فوق از«جهاددانشگاهی» خواست تا در مورد طرح واحد نیمه صنعتی تولید این ماده اقدام نماید که در دستور کار گروه مهندسی شیمی قرار گرفت.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده چنین است:
- بررسی گزارش فاز آزمایشگاهی
- تهیه برآورد فنی و اقتصادی و طرح توجیهی که مورد توجه شرکت واقع شد
- بررسی روش های ساخت تونر
- تماس با شرکت های تولیدکننده دستگاه های فرآیند ساخت تونر
- جمع آوری اطلاعات لازم برای طراحی دستگاه ها

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):