نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه آلیاژ مغناطیسی سوپر الویگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
حنایی کاظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1383

کارفرما: نیروی دریایی

خروجی طرح: 

نمونه سازی و تولید یکصد قطعه سنسور مغناطیسی و تحویل به کارفرما


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

آلیاژ مغناطیسی سوپر الوی با ترکیب تقریبی Ni=79.5%، Mo=5%، Fe=14% از دسته آلیاژهای مغناطیسی نرم است. خصوصیت عمده این نوع مواد مغناطیسی آن است که پس از حذف میدان، سریعا اکثر خاصیت مغناطیسی خود را (و در گاهی موارد تمامی آن را) از دست می دهند. (به عکس مواد مغناطیسی دائم که به میزان زیادی شار مغناطیسی القا شده را پس از قطع میدان در خود نگه می دارند). این آلیاژ طی چند مرحله ذوب القایی در اتمسفر و در خلا، تهیه گردید و حتی از طریق فرآیند ESR تصفیه مجدد شد. در مرحله عملیات حرارتی، سیکل خاصی طراحی شد و لزوم به کارگیری ئیدروژن در دمای بالا مطرح بود که با استفاده از یک کوره لوله ای اعمال گردید. کاربرد این آلیاژ با توجه به اینکه بهترین و تواناترین ماده مغناطیس نرم موجود است، در صنایع نظامی بیشتر مطرح است. خصوصیات عالی این ماده شامل نیروی وادارنده بسیار ناچیز (اورستد (HC=0.02 Ors) و تراوایی اولیه بسیار بالا (100,000) است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):