نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی تعیین میزان شیوع آلودگی های باکتری های روده ای (سالمونلا و شیگلا) در کودکانگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی تهران 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  بهمن 1370

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به اداره کل آموزش و پرورش استان تهران واگذار گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66405895-66404720-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان قدس، خیابان پورسینا، ساختمان آموزش، طبقه همکف، اتاق 101
 

چکیده:

به منظور بررسی و دستیابی به میزان شیوع آلودگی های باکتریایی روده ای (سالمونلا شیگلا) در یک مطالعه روی کودکان شهر تهران (147 سال) تعداد 2055 نمونه از مدارس ابتدایی و راهنمایی در سطح مناطق بیست گانه آموزش و پرورش بر اساس یک پیش مطالعه آماری انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند.
افراد مورد بررسی از نظر:سن دارای سنین 7 تا 14 سال بوده و در دو گروه جنسی مذکر: 1152 مورد (
56.1 درصد) و مونث: 903 مورد (43.9 درصد) جای داشته اند.
مجموع باکتری های یافت شده در سه گروه «سالمونلا، شیگلا و آریزونا» بالغ بر 88 مورد بوده (
4.28 درصد) که از این بین 69 مورد (3.36 درصد) متعلق به «سالمونلا»ها، 13 مورد (0.63 درصد) متعلق به«شیگلا»ها و 6 مورد دیگر (0.29 درصد) از آن «آریزونا» بوده است.
توزیع باکتری های یافت شده بر اساس گونه آن ها به صورت زیر می باشد:
-
سالمونلاتیفی 1.36 درصد- سالمونلاتیفی موریوم 0.97 درصد- سالمونلاانتریتیدیس 0.73 و سالمونلاهاوانا 0.29 درصد
-
شیگلا سونئی 0.29 درصد- شیگلا فلکسنری 0.19 درصد- شیگلابوییدی 0.1 درصد و شیگلاد سانتری 0.05 درصد.
از نوع شیوع سنی (به تفکیک) بیش تری میزان آلودگی برای «شیگلا»ها در سن 11 سال با 1.72 درصد و کمترین میزان آلودگی برای سنین 13 و 14 سال با صفر درصد و در مورد «سالمونلا»ها بیش ترین میزان آلودگی در 12 سالگی با 4.5 درصد و کمترین میزان در سن چهارده سالگی با صفر درصد مشاهده شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):