نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی ساخت دستگاه استخراج تحت شرایط فوق بحرانی گاز «CO2»گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد استان خوزستان 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
ناجی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1375

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با اطلاعات حاصل از این پژوهش، امکان ساخت دستگاه مذکور فراهم می باشد.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3330023-3360022-0611

نشانی سازمان مجری: اهواز، سازمان مرکزی دانشگاه شهید چمران، طبقه همکف، صندوق پستی: 136- 61355
 

چکیده:

استفاده بهینه از مواد و منابع طبیعی در بهترین شرایط، همواره یک موضوع جالب توجه برای محققان و دانشمندان بوده و تلاش و همت آن ها را به منظور تولید محصولات با بالاترین ویژگی و صرف کمترین هزینه و انرژی، جلب نموده است. ازجمله روش هایی که به تازگی دامنه وسیعی از تحقیقات را به دلیل کاربردهای بسیار مفید ان مخصوصا در تکنولوژی صنایع غذایی به خود اختصاص داده، استخراج توسط گاز فوق بحرانی دی اکسید کربن است. در این پروژه در مورد استخراج توسعه گاز فوق بحرانی دی اکسیدکربن، بحث و بررسی شده است. همچنین چگونگی و امکان ساخت این سیستم، بررسی و در پایان برآورد هزینه احتمالی ساخت و طراحی آن در داخل کشور ارائه شده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):