نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعه انواع فرعی کلاس های «IgG» به بیماران مبتلا به «نقص ایمنی هومورال» و «نقص ایمنی توام»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی 

گروه پژوهشی: علوم آزمایشگاهی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1369

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی و دانشگاه تربیت مدرس

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 

نشانی سازمان مجری: 
 

چکیده:

وجود عفونت های «پاتوژن» مبتلا به کمبود فقدان «IgG و IgM» پدیده ای متداول است. علاوه بر این در سال های اخیر گروهی از بیماران مشاهده شده اند که علی رغم طبیعی بودن میزان هر سه کلاس «ایمونوگلوبین ها» مجددا دچار عفونت شده اند که در بررسی های انجام شده کمبود زیر کلاس های «IgG» عامل موثر شناخته شده که با تجویز «گاماگلوبین» به صورت عضلانی یا وریدی درمان گردیده اند.
هدف از اجرای این طرح تعیین بیماران مبتلا به کمبود زیر کلاس های «
IgG» است، به علاوه عامل شیوع آن را در کودکان مشخص می نماید. همچنین تعدادی از بیماران مبتلا به آسم که به کمبود این ماده دچارند نیز تعیین گردیده اند که با مصرف «گاماگلوبین جانشین» بهبود می یابند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):