نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

نمونه سازی «قرص سیلیکا»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
حمزه کورس (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1375

کارفرما: سازمان صنایع دفاع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

در این طرح برای اولین بار در کشور، قسمت حساس یک نوع شتاب سنج از «سیلیکا» ساخته شده است. این جزء از جنس شیشه سیلیکا بوده که باید قسمتی از آن به روش های مکانیکی و شیمیایی به صورت یک زبانه بریده شده و به کمک یک جفت اتصال نازک تا ضخامت کمتر از 50 میکرون حالت انعطاف پذیر پیدا کند، به طوری که در اثر کمترین نیرو زبانه حول محل اتصال حرکت نماید.
همچنین وی سطح قرص حاصل، از طریق لایه نشانی، اتصالات الکتریکی و الکترود دو خازن ایجاد می شود. مقاومت شیشه سیلیکا در مقابل خوردگی شیمیایی فوق العاده زیاد بوده و اسید کاری موضعی آن بسیار دشوار است.
- بررسی و تعیین روش برش و لایه برداری قرص سیلیکا به طور مکانیکی
- تحقیق و تعیین لایه برداری موضعی از محل های اتصال به روش شیمیایی
- لایه نشانی کروم و طلا دو طرف طرح طبق الگوی تعیین شده با ایجاد اتصال بین دو طرف قرص

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):