نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

سنتز «گلیسیرین تری استات» (تری استین)گروه تخصصی:  علوم پایه

سازمان مجری:  واحد شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: شیمی

پژوهشگران: 
احمدی اول پرویز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1374

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

با توجه به مطالعه انجام شده، اطلاعات لازم جهت ایجاد واحد نیمه صنعتی فراهم است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 22431934-22431939-021

نشانی سازمان مجری: تهران، اوین، دانشگاه شهید بهشتی، صندوق پستی: 371-19835
 

چکیده:

با استفاده از منابع داخلی، «گلیسیرین» و «استیک اسید» قابل تهیه و بهره برداری می باشد. یا به کارگیری این مواد به عنوان مواد اولیه و کاتالیزور مناسب می توان گلیسیرین استیک اسید را به «تری استین» تبدیل کرد. این ماده از اقلام ضروری تهیه سیگار در شرکت دخانیات است که سالانه 250 تن از کشورهای آلمان و ژاپن تهیه و در آن کارخانه به مصرف می رسد و از طرفی ماده ای مناسب برای رقیق کردن اسانس های خوراکی است که قیمت هر کیلوگرم آن بالغ بر 2 دلار می باشد.
طرح در آزمایشگاه با موفقیت انجام شد و به میزان 2 کیلوگرم از آن تهیه و یک کیلوگرم در اختیار آزمایشگاه کنترل دخانیات قرار داده شد که نتایج کنترل همگی رضایت بخش بوده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):