نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی واحد نیمه صنعتی «بی اکسید منگنز»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  شهریور 1365

کارفرما: کارخانه قوه پارس

خروجی طرح: 

نتایج نیمه صنعتی طراحی شد و پس از اجرا و راه اندازی به کارفرما تحویل گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

«بی اکسید منگنز» (MnO2) یکی از مواد مصرفی صنایع است که در ساخت باطری خشک به عنوان «دی پلاریزر» به کار می رود و مصرف سالانه فعلی آن حدود 3000 تن است که در آینده افزایش خواهد یافت. با توجه به وفور معادن منگنز در ایران، طراحی برای تهیه بی اکسید منگنز از سنگ معدن به روش احیای سنگ معدن از طریق حل کردن در اسید و تجزیه «نیترات منگنز» و تولید بی اکسید تهیه گردید.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده و نتایج به دست آمده:
- بررسی اطلاعات و نتایج مرحله آزمایشگاهی
- طراحی واحد نیمه صنعتی و تهیه نقشه های ساخت
- نظارت بر ساخت دستگاه های ساخته شده توسط «کارخانه قوه پارس»
- همکاری در نصب دستگاه ها و راه اندازی آن و رفع معایب فنی
- راه اندازی آزمایشگاهی و جمع آوری اطلاعات لازم برای طراحی واحد تولیدی
- انجام اصلاحات برای بالا بردن راندمان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):