نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تثبیت استرپتوکیناز روی فاز جامد و تعیین میزان آنتی بادی آن جهت درمان سکته های قلبیگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- بیوشیمی

پژوهشگران: 
باباشمسی محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  آبان 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پس از رسیدن به مرحله تولید در آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز تشخیصی درمانی قابل استفاده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

سکته قلبی ناشی از انسداد عروق کرونر یکی از موارد عمده مرگ و میر در جوامع مختلف است، در این سکته قلبی فیبرینوژن تحت تاثیر ترومبین به فیبرین غیرمحلول (لخته) تبدیل و باعث انسداد عروق می گردد. استرپتوکیناز یکی از فعال کننده های پلاسمینوژن است که آن را به آنزیم پلاسمین تبدیل می نماید. این آنزیم توانایی تخریب فیبرین، یعنی حل شدن لخته را دارد؛ بنابراین استرپتوکیناز به عنوان یکی از داروهای ژنریک در درمان سکته های قلبی مصرف دارد. عفونت باکتریایی استرپتوکوکی و یا دریافت داروی استرپتوکیناز باعث تولید آنتی بادی علیه استرپتوکیناز می گردد بنابراین قبل از تجویز مجدد استرپتوکیناز پس از حمله قلبی به منظور جلوگیری از مهار استرپتوکیناز توسط آنتی بادی باید دوز استرپتوکیناز بر حسب آنتی بادی موجود در خون بیمار تجویز گردد؛ زیرا دوز معمولی برای این گونه بیماران کفایت نمی کند. در این طرح پس از خالص سازی استرپتوکیناز، آن را بر روی پایه پلی استیرن تثبیت نموده و نمونه های سرمی خون بیماران روی آن بررسی خواهد شد. در صورت وجود آنتی استرپتوکیناز در نمونه بیمار با آنتی ژن مربوطه پیوند شده و شدت آگلوتیناسیون به دست آمده نشان دهنده میزان آنتی استرپتوکیناز است. پروتئین استرپتوکیناز که از سوش باکتری استرپتوکوک استخراج و تخلیص می گردد، به عنوان دارو مصرف می شود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):