نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

تهیه طرح توجیهی تولید «قند مایع» از خرماگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی شیمی

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  تیر 1365

کارفرما: وزارت صنایع

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

خرما یکی از محصولات کشاورزی کشور می باشد که سرشار از موادقندی است و درصد زیادی از آن به صورت خرمای درجه سه با قیمتی نازل به خارج صادر می گردد. با توجه به اینکه کشور ما به دلیل کمبود موادقندی، شکر از خارج وارد می کند و از آنجا که در خرما حدود 70 درصد مواد قندی وجود دارد لذا طرح توجیه فنی اقتصادی تهیه «قند مایع» از خرما در دستور کار این جهاد قرار گرفت.
برای تهیه طرح توجیهی فوق از اطلاعات آزمایشگاهی موجود استفاده شد. بعد از انجام تعدادی آزمایش و با توجه به طرح های مطالعاتی انجام شده در ارگان ها و سازمان ها و نیز اطلاعات محلی، اقدام به تهیه طرح صنعتی آن گردید. در این راستا برای کارخانه ای با مصرف 3000 تن خرمای درجه سه در سال طراحی مقدماتی و اصولی انجام شد که نتایج به دست آمده برای بررسی و پیگیری به «معاونت غذایی وزارت صنایع» ارائه گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):