برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات

عنوان:

طراحی و تهیه آنتی ژن اختصاصی تشخیص سریع مایکوپلاسما به روش آگلوتیناسیونگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی شهید بهشتی 

گروه پژوهشی: علوم پایه پزشکی- میکروبیولوژی

پژوهشگران: 
نیاکان محمد (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1383

کارفرما: معاونت پژوهش و فناوری جهاد دانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پس از رسیدن به مرحله تولید در آزمایشگاه های تشخیص طبی و مراکز تشخیصی درمانی قابل استفاده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 5-22439864-021

نشانی سازمان مجری: تهران، ولنجک، جنب بیمارستان طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، ساختمان شماره 2 جهاددانشگاهی
 

چکیده:

بیماری های عفونی اهمیت زیادی دارند و هر ساله موجب خسارات بهداشتی- اقتصادی فراوانی می شوند. میکروارگانیسم مایکوپلاسما با ساختار دیواره استرولی و اندازه کوچک و قابل عبور از فیلترها و مقاومت به آنتی بیوتیک ها باعث اهمیت آن شده است. عفونت های مفاصل و تنفسی بیشتر تظاهر می نماید. باکتری مایکوپلاسما (Mycoplasma)موجب عفونت های تنفسی، مفاصل و ادراری تناسلی می شود. راه های تشخیص آزمایشگاهی این میکروارگانیسم شامل کشت و تفریق، سرولوژی و تشخیص آنتی ژن اختصاصی است. انجام آزمایش های سریع به منظور تشخیص اولیه اهمیت دارد. با اجرای این تحقیق از کشت باکتری مایکوپلاسما سینویه (MS)، پروتئین آنتی ژن که تاثیر اتصالی قوی با آنتی بادی اختصاصی دارد را استخراج نموده، پس از خالص سازی و عبور از ستون کروماتوگرافی پلی پروپیلن و انجام SDS-PAGE جداسازی با استفاده از ژل %10 نسبی (در صورت نیاز) و افزودن رنگ و لاتکس، میزان پتانسی آن سنجیده و با نمونه های بالینی مثبت و منفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. پس از تایید در ویال های سه میلی لیتری برای استفاده در تشخیص سریع به روش آگلوتیناسینون روی لام استفاده می شود.کلیدواژگان:

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):