نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اختلالات شنوایی در کودکان 6 سالهگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: توان بخشی

پژوهشگران: 
کاوه مجید (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  مهر 1374

کارفرما: جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران

خروجی طرح: 

از نتایج این طرح در گروه پژوهشی فیزیوتراپی و مرکز درمانی شهید مطهری استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

با توجه به نقش سیستم شنوایی در آموزش و یادگیری، در این مطالعه با بررسی 1825 کودک در بدو ورود به مدرسه، سعی بر تشخیص اختلالات شنوایی این افراد بوده است که طبیعتا این تشخیص برای پیش بینی بهداشتی-درمانی بعدی لازم است.
این مطالعه به طور خلاصه اهداف زیر را دنبال می کند:
1- پیشگیری از آفت شنوایی ناتوان کننده
2- حفظ شنوایی مناسب
3- توان بخشی در صورت لزوم
4- جلب توجه پرسنل بهداشتی آموزشی به مسائل شنوایی دانش آموزان
در صورت اثبات شیوع افت شنوایی، گام بعدی تعیین علل این میزان شیوع خواهد بود. با تجارب و مطالعات انجام شده، بیماری های عفونی گوش به خصوص گوش میانی عامل عمده افت شنوای در کودکان شناخته شده است. بر اساس طرح تشخیص آمادگی تحصیلی در بدو ورود به دبستان، کودکان 6 ساله مورد آزمایش های شنوایی، بینایی و هوش قرار می گیرند. این مطالعه بر اساس آزمایش های انجام یافته شنوایی یک هزار و هشتصد و بیست و پنج تن از کودکان به طور «
Retrospective» و توصیفی کمی صورت گرفته است.
اطلاعات این مطالعه از پرونده افراد مراجعه کننده به «مرکز تحقیقات - درمانی شهید مطهری» (وابسته به جهاددانشگاهی علوم پزشکی ایران) انتخاب شده است. در این آزمایش توسط «ادیومتر» چهار «سیگنال» در «فرکانس های» «
500HZ، 1000HZ، 2000HZ و 4000HZ» با شدت «20dB» به نوبت هر دو گوش ارسال می شود که با توجه به معیارهای ارجاع، افراد مثبت بیماریابی مشخص شده به منظور آزمایش های کاملتر به «کلینیک ادیومتری» ارجاع می شوند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):