نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی لوازم فعالیت های روزمره جانبازان «A.D.L»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: توان بخشی

پژوهشگران: 
رصافیانی مهدی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  بهمن 1370

کارفرما: بنیاد مستعضفان و جانبازان انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

در صورتی که در بخشی از نخاع ضایعه ای به وجود آید شخص را دچار مشکلات مختلفی می سازد که مهم تر از همه اختلال در فعالیت ها، نقل و انتقالات و به طور کلی کارهای روزمره زندگی می باشد.هرچه این ضایعه شدیدتر و در بخش های بالاتر نخاعی باشد نارسایی ها بیشتر است، بنابراین در جانبازانی که «دچار کوادرپلژی» هستند فعالیت های روزمره بسیار محدودتر از جانبازان «پاراپلژی» یا «همی پلژی» می باشد. به همین دلیل طراحی وسایلی که این افراد بتوانند از حداکثر توان خود بهره بگیرند بسیار با ارزش خواهد بود. این طرح کلیه وسایل ضروری برای کمک به جانبازان با معلولیت های مختلف را ارائه کرده است، به ویژه وسایل متنوع برای استفاده هرچه بهتر و بیش تر از دست ها در مواردی که «پارزی» یا «پلژی» وجود داشته باشد.
بدین ترتیب وابستگی جانبازان را تا حد امکان می توان به حداقل رساند. این مساله علاوه بر ایجاد استقلال فردی معلول از نظر جسمی، تاثیر بسزایی در آرامش روحی او و در نتیجه آرامش اطرافیان و جامعه ای که او در آن زندگی می کند خواهد داشت.
در این طرح وسایل کمکی که در جامعه ما کاربرد بیش تری دارد عرضه گردیده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):