نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

ساخت بوش و شفت پمپ Pگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی مکانیک

پژوهشگران: 
کریمی علیرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  تیر 1388

کارفرما: شرکت آلومینای ایران

خروجی طرح: 

محصول طرح توسط کارفرما مورد بهره برداری قرار گرفت.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

هدف طرح جایگزینی قطعات ساخته شده مطابق نقشه های موجود به جای قطعات فرسوده در خط تولید می باشد.
مراحل طی شده و روش های اجرایی عبارتند از
:
1
_ ماشینکاری و تراشکاری قطعات مذکور، 2_ مرحله سنگ زنی محور و رسیدن به تلرانس های قطعات و 3_ ایجاد جای خار خاص قطعات به وسیله ماشین ابزار C.N.C
پس از ساخت نمونه های اولیه، بررسی کارفرما و به دست آوردن تلرانس های نهایی از قطعات مذکور، محصول تولید انبوه گردیده و پس از بسته بندی به کارفرما تحویل داده شد
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):