نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

پتانسیل یابی آبزی پروری شهرستان ری، اسلامشهر و رباط کریمگروه تخصصی:  کشاورزی و منابع طبیعی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: منابع طبیعی

پژوهشگران: 
هاشم زاده ایرج (همکار طرح)

تاریخ خاتمه:  آذر 1383

کارفرما: اداره کل شیلات استان تهران

خروجی طرح: 

گزارش نهایی تحویل کارفرما گردید.


نوع: توسعه ای

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

هدف این پروژه شناسایی منابع مستعد جهت پرورش ماهی، برآورد تولید ماهی در منابع فوق و برنامه ریزی بر استفاده از منابع خرد برای پرورش ماهی در مناطق مربوطه بود. این پروژه در سه شهرستان اسلامشهر، رباط کریم و ری در جنوب استان تهران اجرا گردید. در این طرح منابع آب های زیرزمینی منطقه شامل قنوات، چشمه ها و چاه های آب کشاورزی بر اساس آمار و اطلاعات سازمان آب و فاضلاب استان انتخاب شد. در منطقه اسلامشهر تعداد 19 استخر دو منظوره شناسایی شد که منبع تغذیه آب آنها به جز یک مورد چاه بود. در شهرستان 18 رشته قنات فعال وجود داشت که قنات های نجم آباد، قاسم آباد، چاه طرخان، قمی آباد و طالب آباد قابلیت خوبی برای برنامه ریزی آبزی پروری داشتند. در منطقه رباط کریم نیز تعداد 11 استخر دو منظوره شناسایی شد که منبع آب تمام آنها چاه بود.
نتیجه به شرح ذیل است
:
ایجاد راهکارها و روش های جدید در پرورش ماهیان زینتی و خوراکی

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):