نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی مراکز توان بخشی به انضمام بخش های فیزیوتراپی و کاردرمانی «مرکز توان بخشی شهید رجایی شهرستان نجف آباد»گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: توان بخشی

پژوهشگران: 
حبیب زاده غفور (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  فروردین 1370

کارفرما: بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

خروجی طرح: 
نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

این طرح از دو قسمت تشکیل شده است: قسمت اول مبانی علمی در طراحی مراکز توان بخشی را بررسی می نماید که شامل حوزه پزشکی (پزشک، فیزیکال تراپی، کار درمانی، گفتار، شنوایی و کارگاه اندام مصنوعی)، سازگاری اجتماعی (روان پزشکی و خدمات اجتماعی)، توان بخشی حرفه ای (آموزش حرفه ای و کارگاه حمایتی)، مراکز توان بخشی کودکان (فیزیکال تراپی، کار درمانی و پارکینگ) است.
قسمت دوم مربوط به طراحی بخش های «فیزیکال تراپی» و «کاردرمانی» «مرکز توان بخشی شهید رجایی شهرستان نجف آباد» است که شامل بخش «فیزیکال تراپی، سالن تمرین درمانی، قسمت آماده سازی، اطاق معاینه، اطاقک درمانی، دفتر، کاردرمانی (کارگاه ها) و فعالیت های روزمره» است.

 
 
Title:Abstract:

نتایج برای اجرا به کارفرما واگذار شده است.Keyword(s):