نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

علت یابی اختلالات گفتاریگروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد علوم پزشکی ایران 

گروه پژوهشی: توان بخشی

پژوهشگران: 
قربانی علی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1366

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج این طرح پژوهشی در کلینیک های درمانی مختلف جهاددانشگاهی استفاده شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 88664539-021

نشانی سازمان مجری: تهران، میدان ونک، خیابان شهید حقانی، نبش خیابان گاندی، شماره 94، صندوق پستی: 447-16315
 

چکیده:

مهم ترین اصل در پیشگیری اختلالات گفتار و زبان، شناخت عوامل موثر و تعیین سهم هرکدام از آن ها در ایجاد یا تشدید اختلالات است.
طرح علت یابی اختلالات گفتار جامعه دبستانی «استان هرمزگان» (میناب بندرلنگه قشم بندرعباس) به انجام رسیده که در بررسی جامعه 58987 نفری، 9323 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و اطلاعات لازم از طریق پرسش نامه و مصاحبه حضوری جمع آوری گردید که پس از تجزیه و تحلیل داده ها نتایج زیر به دست آمد:
از بین507 مورد اختلال گفتاری مشاهده شده در نمونه های انتخابی، 74 نفر (
14.59 درصد از کل) مبتلا به به لکنت زبان بودند. بررسی عوامل موثر در آن ها نشان می دهد که عوامل محیطی سهم به سزایی در بروز لکنت دارند. در 188 مورد (37.08 درصد) اختلالات تولید (صدا) مشاهده گردید، همه آن ها مبتلا به «dyslalia» بودند. در این گروه نقایص ساختمانی 48.4 درصد و اختلالات عملکردی 51.6 درصد از عوامل را شامل می شود.عوامل مورد بررسی در اختلالات صوت و تشدید، نقص های ساختمانی و عملکردی بودند که در مجموع علل عملکردی با 88.53 درصد بیش ترین سهم را در بروز این اختلالات دارند.تعداد مبتلایان به اختلالات صوت و تشدید 183 مورد (36.09) گزارش شده است. در مجموع درصد اختلالات در پسران بیشتر از دختران بوده و بیش ترین درصد اختلال در کلاس دومی ها مشاهده گردیده است. علاوه بر این، عوامل عملکردی بیش ترین سهم را در ایجاد انواع اختلالات گفتاری دارند. باقیمانده اختلالات (12.23 درصد) مربوط به تاخیر در رشد گفتار و زبان و اختلالات چندگانه می شوند که بالغ بر 62 مورد می باشند.
با جلب همکاری متخصصان و مسوولان متعهد در امر توان بخشی، می توان در یک برنامه ریزی دراز مدت سهم عوامل را به حداقل ممکن رساند، همچنین دستگاه های اجرایی می توانند بر اساس حقایق موجود، به منظور تامین نیروها و امکانات لازم، اقدام نمایند.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):