نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت سیستم کامپیوتری سنجش سطح مخازنگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی شریف 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
کی ارسلان حسن (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1375

کارفرما: پالایشگاه کرمانشاه

خروجی طرح: 

دانش فنی حاصل از نتایج تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66005970-66031914-66024544-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی، خیابان شهید ولی اله صادقی، روبروی درب شمالی دانشگاه صنعتی شریف، پلاک 79، کدپستی
 

چکیده:

با توجه به پراکندگی مخازن در سطح سنج پالایشگاه کرمانشاه، برای اطلاع از میزان سطح در مخازن، سطح سنجش های الکترومکانیکی روی بعضی از مخازن نصب شده و اطلاعات آن به یک سیستم مرکزی منتقل و نمایش داده می شود. به دنبال خراب شدن سیستم مرکزی، طرح حاضر برای جایگزینی سیستم سابق و ارتقاء کیفیت نمایش اطلاعات انجام گردید.
سیستم، وضعیت مخازن را از طریق یک «باس دو سیمه
RS485» دریافت می کند.پس از پردازش، اطلاعات متنوعی از جمله نوع مایع، سطح و حجم مخازن (استوانه ای و کروی) را به صورت متن و تصویر نمایش می دهد و در صورت تجاوز میزان سطح از مقدار تعریف شده، هشدارهای لازم را صادر می کند.
خلاصه ای از فعالیت های انجام شده:
- شناسایی قسمت های الکترونیکی سطح سنج های موجود و سیستم مرکزی
- رمزگشایی برنامه های موجود در «
EPROM» های سطح سنج ها و شناسایی نحوه انتقال اطلاعات
- طراحی و پیاده سازی نرم افزار به منظور دریافت، پردازش و نمایش اطلاعات
- همکاری در تعمیر تعداد از سطح سنج ها برای آزمایش سیستم
- نصب و آزمایش سیستم

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):