نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مطالعات ژئوالکتریک اراضی شرکت تعاونی کشاورزی اسلامیگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد صنعتی اصفهان 

گروه پژوهشی: معدن

پژوهشگران: 
قجاوند ذبیح اله (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  خرداد 1380

کارفرما: بخش خصوصی

خروجی طرح: 

نتایج طرح تحویل کارفرما گردید.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 3912540-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، جهاددانشگاهی، صندوق پستی: 147-84155
 

چکیده:

علاوه بر روش های سنتی برای اکتشاف آب زیرزمینی، امروزه از روش های جدید ژئوفیزیکی برای شناسایی سازندهای آبدار استفاده می کنند. برای بررسی وضعیت آب زیرزمینی و ساختار زمین شناسی تحت الارضی محدوده شرکت تعاونی کشاورزی اسلامی واقع در شمال شرق مورچه خورت، بیش از 30 سونداژ الکتریکی با متد شلومبرگر با عمق پژوهشی 250 متر برداشت شد. منحنی های صحرایی تفسیر و نقشه های مورد نیاز تهیه شد. با تجزیه و تحلیل نقشه ها و مقاطع و همچنین با استفاده از اطلاعات چاه ها و شواهد زمین شناسی سطحی، خصوصیات و شرایط تشکیل آبخوان منطقه تعیین گردید.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):