نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

مرکز بهداشت استان اصفهانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد اصفهان 

گروه پژوهشی: مهندسی عمران

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

خروجی طرح: 

ساختمان در حال بهره برداری است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 7922673-0311

نشانی سازمان مجری: اصفهان، خیابان هزارجریب، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، جنب دانشکده بهداشت
 

چکیده:

پروژه مرکز بهداشت استان اصفهان در حاشیه جنوبی خیابان ابن سینای شهر اصفهان و در شمال بیمارستان امین واقع گردیده است. خدمات انجام شده در این پروژه شامل مراحل اول تا سوم (مطالعات اولیه، طراحی معماری، سازه و تاسیسات و نظارت عالیه و کارگاهی) طرح های عمرانی است که گروه عمران جهاددانشگاهی واحد اصفهان انجام داده است.
این پروژه با مساحت زیربنای 6000 متر مربع و 11000 متر مربع محوطه سازی در زمینی به مساحت 13000 متر و در دو ساختمان شرقی و غربی متصل به هم و یک ساختمان آمفی تئاتر در جنوب سایت احداث گردیده است
.
مجموعه مذکور شامل بخش بهداشت محیط و حرفه ای، آزمایشگاه های متعدد، مرکز مغز و اعصاب و مراکز عمومی جهت رفع نیازهای متعدد مراجعان شامل نمازخانه، مرکز بسیج، رستوران و ... است
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):