نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استقرار نظام شایستگی شغلی افرادگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  پژوهشکده توسعه تکنولوژی 

گروه پژوهشی: مهندسی صنایع

پژوهشگران: 
رحمانی مرتضی (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1380

کارفرما: صنایع هواپیمایی ایران

خروجی طرح: 

نتایج این طرح به صورت CD و گزارش مکتوب در اختیار کارفرما قرار گرفته است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66043905-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان آزادی ضلع شمالی دانشگاه صنعتی شریف خیابان شهید قاسمی، پلاک 79 صندوق پستی: 686-13445
 

چکیده:

ارائه خدمات پژوهشی در زمینه شایستگی شغلی و شناسایی عوامل موثر در بهره وری سازمان در قالب مراحل ذیل در شرکت صنایع هواپیمایی ایران انجام گردید.
مرحله 1- بررسی های محیطی و درون سازمانی
مرحله 2- شناخت ویژگی های شخصیتی موثر در فعالیت های شغلی
مرحله 3- شناخت ویژگی های متناسب با هر پست سازمانی
مرحله 4- بررسی میزان رضایت شغلی
مرحله 5- بررسی میزان تطبیق نظارت پرسنل با دیدگاه ها و نظرات مدیریت سازمان

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):