نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی نتایج سیکل های ART پژوهشکده رویان در سال های 1380 و 1379 (2000- 2001)گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  پژوهشکده علوم سلولی (رویان) 

گروه پژوهشی: ناباروری زنان

پژوهشگران: 
اشرفی مهناز (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  دی 1382

کارفرما: داخلی

خروجی طرح: 

تدوین یک گزارش نهایی.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 23562000-021

نشانی سازمان مجری: تهران، بزرگراه رسالت، خیابان بنی هاشم شمالی، میدان بنی هاشم، خیابان حافظ شرقی، پژوهشگاه رویان
 

چکیده:

مطالعه فوق یک مطالعه رتروسپکتیو بوده که در مرکز تحقیقات رویان انجام گرفته است. سیکل های درمانی انجام شده از ابتدای فروردین ماه 1379 تا انتهای اسفند ماه 1380 مورد بررسی قرار گرفته است که شامل 3591 سیکل ART است. اطلاعات در مورد این سیکل ها در سال 1382 که نتیجه کلیه حاملگی ها مشخص شده بود، جمع آوری شده است. تعداد سیکل ها و روش ها و پروتکل های درمانی، حاملگی، زایمان، تولد زنده و مرده، سقط، زایمان زودرس و حاملگی چندقلو، Congenital Malformation, Still birth, IUFD، وزن، جنس جنین ها و روش زایمان و در نهایت نتیجه انجام ICSI با اسپرم غیراژاکولیت بررسی شده است. از 3591 سیکل، 2008 سیکل ICSI با%24 Pregnancy rate /retrieval ،828 سیکل IVF با %16.5 Pregnancy rate retrieval/ و 65 سیکل IVF/ICSI با %24.5 Pregnancy rate /retrieval، 65 سیکل Egg donation با%11 Pregnancy rate /retrieval ،91 سیکل Freezed ET با %8 Pregnancy rate /cycle و 9 مورد Surogacy با %11 Pregnancy rate /retrieval و 382 سیکل به علت عدم به دست آوردن اووسیت یا نداشتن اسپرم و یا عدم تشکیل جنین کنسل شده است. از 2008 سیکل ICSI،482 سیکل با اسپرماتیدهای غیراژاکولیت انجام شده است. با %14 delivery rate /cycle بدون گزارشی از مالفورماسیون جنینی با میزان سقط Stil birth, IUFD Neonatal death, prenatal mortality در IVF و ICSI در مقایسه با مطالعات اخیر در امریکا به نظر می رسد بیشتر باشد. وزن جنین ها در بچه های ICSI بیش از بچه های IVF بوده است. هر چند این اختلاف معنی دار نیست. نسبت جنس پسر به دختر در بچه های IVF و ICSI اختلاف چندانی نداشت. میزان کونژنیتال آنومالی قابل مقایسه با جمعیت زایای عمومی و دیگر مطالعات است، در %0.9 IVF و در%2.3 ICSI ، زایمان با سزارین در IVF و ICSI بیش از زایمان طبیعی انجام شده است. در 1380، سیکل های بیشتری در مقایسه با سال 1379 گزارش شده است و Success rate کلی (delivery per retrieval) نیز نسبتا افزایش داشته است. هر چند از نظر آماری اختلاف معنی داری ندارد و همچنین Pregnancy loss rate از 1379 تا 1380 تا حدودی کاهش یافته است. در طی سال ها درمان های ART به تدریج با کاهش قابل توجه در حاملگی های چندقلو و کاهش از بین رفتن حاملگی ها همراه بوده است و درمان های جدیدی برای حل مشکلات جدی اسپرم و اووسیت و مشکلات رحمی کاربرد پیدا کرده است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):