نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

استخراج «سرب» از کنسانتره تولیدی معادن ایرانگروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی متالورژی

پژوهشگران: 
حنایی کاظم (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  شهریور 1371

کارفرما: معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی

خروجی طرح: 

نتایج حاصل بینانگر این موضوع است که کنسانتره های اکسیدی به راحتی در کوره های دوار کوتاه با راندمان بالا احیا می گردند.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

یکی از روش های تولید اقتصادی سرب در کارگاه های کوچک با ظرفیت کم استفاده از کوره های دوار می باشد. در این روش از کنسانتره های اکسیدی استفاده می گردد. استفاده از کنسانتره های سولفوری با این روش مقرون به صرفه نمی باشد. در این طرح که در مقیاس پایلوت نیمه صنعتی انجام گردید، پارامترهای موثر بر تولید در یک کوره دوار مورد بررسی قرار گرفت.کنسانتره استفاده شده از معادن «نخلک» تهیه شده بود.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):