نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

بررسی اپیدمیولوژی سنگ های ادراری در استان کرمانشاه و ارتباط آن با ترکیب آب شرب مصرفی در سال 1380گروه تخصصی:  پزشکی

سازمان مجری:  واحد استان کرمانشاه 

گروه پژوهشی: پزشکی

پژوهشگران: 
عباسی محمدرضا (مسئول طرح)

تاریخ خاتمه:  اسفند 1382

کارفرما: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمانشاه

خروجی طرح: 

نتایج طرح به کارفرما ارائه شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 4-7294902-0831

نشانی سازمان مجری: کرمانشاه، بالاتر از میدان آیت اله کاشانی، خیابان شهید اشرفی اصفهانی، نبش خیابان شورا، صندوق پستی: 45
 

چکیده:

انسان از قدیمی ترین دوران حیات تا به امروز همواره از بیماری سنگ های ادراری در رنج بوده است. در استان کرمانشاه نیز این بیماری وجود دارد و سبب رواج عقاید درست و غلط بسیاری در مورد مصرف و یا عدم مصرف آب و یا نوشیدنی های دیگر شده است. از سوی دیگر برخورد مدیریتی با این بیماری نیازمند بررسی دقیق و آماری کاملی از توزیع جمعیتی بیماران و همچنین توزیع آماری املاح موجود در آب شرب است.
هدف اصلی در این پروژه بررسی کل بیمارانی است که در سال 1380 به علت بیماری سنگ های ادراری به مراکز درمانی استان کرمانشاه مراجعه کرده، تحت عمل جراحی یا سنگ شکن قرار گرفته اند، همچنین آنالیزهای فیزیکی و شیمیایی روی نمونه های آب شرب، به تفکیک شهرستان های استان انجام گیرد، تا اینکه وجود ارتباط و یا عدم ارتباط و به تعبیری دیگر همراهی و یا عدم همراهی میزان املاح موجود در آب شرب با درصد جمعیتی این بیماری مشخص شود
.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):