نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات

عنوان:

طراحی و ساخت «اتاق های حرارت ثابت»گروه تخصصی:  فنی و مهندسی

سازمان مجری:  واحد تهران 

گروه پژوهشی: مهندسی برق و کامپیوتر

پژوهشگران: 
تاریخ خاتمه:  خرداد 1373

کارفرما: سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

خروجی طرح: 

نتایج این تحقیق به کارفرما واگذار شده است.


نوع: کاربردی

 
تلفن: 66495417-021

نشانی سازمان مجری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان 16آذر، سازمان مرکزی دانشگاه تهران، طبقه پنجم، صندوق پستی: 186-13145
 

چکیده:

این پژوهش به طراحی و بهبود دستگاه «فیتوترون» که دارای اتاق حرارت ثابت با قابلیت های بیش تری می باشد می پردازد.در این اتاق ها حرارت، رطوبت و نور قابل تنظیم می باشد که در این صورت می توان شرایط هر نوع آب و هوای دلخواه را در هر موقع از روز فراهم نمود و بدین ترتیب برای آزمایش های بیولوژیک گیاهی، شرایط مناسب را فراهم نمود. محدوده کنترل دما در این دستگاه از 5 الی 45 درجه سانتیگراد، کنترل رطوبت از 30 الی 100 درصد و نور حداکثر 50000 لوکس در چهار پله می باشد، ضمن اینکه سرعت وزش باد نیز قابل تغییر است.

 
 
Title:Abstract:

Keyword(s):